Kredyt 2 % drobne zmiany

Rząd przyjął projekt ustawy o „Bezpiecznym kredycie 2%”. Główne założenia zostały takie jak były.

Pojawiło się kilka drobnych zamian, o których poniżej.

Bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony, jeżeli w dniu jego udzielenia kredytobiorca nie posiada i przed tym dniem nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz jeżeli prawa takiego nie posiada i w okresie pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy nie posiadała osoba prowadząca z nim wspólnie to gospodarstwo;

Jeśli dobrze rozumiem, to jeśli para bez ślubu chce kupić mieszkanie wspólnie np. w taki sposób, że jedno wykłada gotówkę, a drugie bierze kredyt na 2%, to tak naprawdę kupują udziały w nieruchomości. Ustawa o kredycie 2% nie pozwala uzyskać takiego kredytu na zakup udziałów, więc taka opcja nie jest możliwa. Sytuacja jest jeszcze dodatkowo skomplikowana w przypadku małżeństwa z rozdzielnością majątkową – jak mają rozdzielność, to razem nie mogą, bo wtedy dokonują zakupu udziałów w nieruchomości, a ustawa nie pozwala na przyznanie na taki cel kredytu 2%.

Może więc tylko jedno z małżonków, o ile wnioskodawca nigdy nie miał mieszkania, a małżonek nie miał lub miał, ale sprzedał przed ślubem.

– dopłaty zostaną wstrzymane m. in. jeśli w ciągu 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu czy nabycia mieszkania, kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego;

– bank udziela bezpiecznego kredytu 2% na warunkach stopy oprocentowania, i prowizji, nie gorszych niż w ramach pozostałej oferty kredytowej tego banku;

– bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony, kredytobiorcy, który w dniu złożenia wniosku nie jest i nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku, chyba że umowa ta została rozwiązana w związku dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177) skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy.

– umowa bezpiecznego kredytu 2% może przewidywać okresową zmianę stopy oprocentowania tego kredytu w wyniku przejściowego wzrostu marży spowodowanego naruszeniem przez kredytobiorcę warunków umowy tego kredytu;

– kredyt 2% nie może zostać udzielony na zakup udziałów. Nie dostanie go też osoba, która odziedziczyła lub kupiła jakieś udziały w nieruchomości.

Uwaga – cytat „w dniu złożenia wniosku o udzielnie tego kredytu nie jest i nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że umowa ta została rozwiązana w związku dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177) skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy.”;

Wygląda więc na to, że jeśli ktoś ma lub miał kredyt hipoteczny tylko na działkę budowlaną, to kredyt na 2% dostanie.

Rząd przyjął program Pierwsze Mieszkanie. Kredyt na 2 procent i specjalne konto dla ciułaczy coraz bliżej
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,29557773,rzad-przyjal-program-pierwsze-mieszkanie-kredyt-na-2-procent.html

Minister Buda powiedział, że w tym roku nie ma żadnego limitu na dopłaty do kredytów 2%. Limity pojawią się w 2024 r. ale jeszcze nie zostały one określone

https://stooq.pl/n/?f=1541311&c=0&p=4+22

Komentarz – żeby była jasność – nie ma limitu, czyli każdy kto spełni w tym roku warunki, to dostanie kredyt z dopłatą.

Dopiero od przyszłego roku pojawi się ryzyko, że pieniędzy na dopłaty może dla kogoś nie wystarczyć. Jednak minister odnoście przyszłego roku powiedział tak: “W 2024 r. będą limity, to będzie związane z ustawą budżetową, tego jeszcze nie rozstrzygamy, ale myślę, że wszyscy zainteresowani będą mogli z tego programu skorzystać”.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Ciasteczek   
AKCEPTUJĘ