Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym? Większość klientów nie zastanawia się nad taką ewentualnością. „Młodzi” często kupują małe mieszkanie aby mieć swój własny wymarzony własny kąt. Z czasem rodzina się powiększa i pojawia się potrzeba zamieszkania w większym mieszkaniu lub domu. Ale co zrobić z obecnym mieszkaniem? Najlepiej sprzedać. No dobrze OK. Ale co […]

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?
Większość klientów nie zastanawia się nad taką ewentualnością. „Młodzi” często kupują małe mieszkanie aby mieć swój własny wymarzony własny kąt. Z czasem rodzina się powiększa i pojawia się potrzeba zamieszkania w większym mieszkaniu lub domu. Ale co zrobić z obecnym mieszkaniem? Najlepiej sprzedać. No dobrze OK. Ale co z kredytem?….
Nieruchomość obciążoną hipoteką możemy sprzedać i to praktycznie bez przeszkód.
Kupujący od nas mieszkanie może je sfinansować z własnych środków lub z kredytu bankowego. Obowiązkiem zbywcy /sprzedającego/ jest podpisanie umowy przed wstępnej oraz uzyskanie i przekazanie kupującemu zaświadczenia z banku kredytującego zbywaną nieruchomość o wysokości aktualnego zadłużenia. W zaświadczeniu bank powinien zawrzeć również informację, że wykreśli wpis hipoteczny po spłacie zobowiązania oraz wskazać rachunek bankowy do spłaty kredytu.
Gotówka.
Jeżeli kupujący, na podstawie zawartej umowy oraz zaświadczenia bankowego wpłaci do banku wymaganą kwotę i kredyt zostanie spłacony oraz wpłaci na konto zbywcy nadwyżkę środków pieniężnych /nasz zysk/ na konto zbywcy to może być zawarta umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego. Bank zezwala na wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość.
Kredyt.
Jeżeli kupujący będzie korzystał z kredytu hipotecznego to zaświadczenie o wysokości aktualnego zadłużenia przekazujemy do banku kupującego. Banki muszą się między sobą porozumieć w kwestii przepisania hipoteki. Taka sytuacja często wydłuża proces decyzyjny o kilka dni, ale nie zawsze. Oczywiście wymogiem jest również podpisanie umowy przed wstępnej. Bank kupującego uruchamia kredyt w dwóch transzach. Pierwsza na spłatę kredytu. Po spłacie zobowiązania otrzymujemy zaświadczenie o zamknięciu zobowiązania oraz zgodę na wykreślenie hipoteki. Druga zostaje wypłacona na konto sprzedającego.
W obydwu przypadkach na podstawie zawartego aktu notarialnego przenoszącego własność kupujący składa się wniosek do Sądu o wpis nowej hipoteki.
Sprzedający równolegle mogą procesować wniosek o kredyt hipoteczny na zakup nowej nieruchomości.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.