Wakacje kredytowe Pekao S.A.

Od 29 lipca 2022 r. klienci Pekao SA będą mogli wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu (tzw. ustawowe wakacje 3.0): za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay, lub w formie pisemnej w oddziale banku. Klienci będą mogli złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, jeśli dotyczy on umowy: o kredyt mieszkaniowy w złotych, zawartej w celu […]

Czytaj dalej