Mieszkanie bez wkładu własnego od 1.03.2023

Informujemy, iż z dniem 01.03.2023 r. wprowadzone zostają zmiany w programie Mieszkanie bez wkładu własnego w związku ze zmianą ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym z opcjonalną gwarancją wkładu własnego.

Poniżej wykaz najważniejszych zmian obowiązujących od dnia 01 marca 2023r:

 • Zmiana nazwy kredytu na Rodzinny kredyt mieszkaniowy – gwarancja opcjonalna.
 • Zakres gwarancji 0 – 20% wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest kredyt (różnica między kwotą odpowiadającą 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt, a wkładem własnym kredytobiorcy).
 • Wkład własny max. 20% (zmienne oprocentowanie) lub max. 30% (oprocentowanie okresowo stałe) wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest kredyt.
 • Suma wkładu własnego i kwoty gwarancji: max 200 tys. zł – ograniczenia nie będą miały zastosowania, gdy wkładem własnym będzie wyłącznie nieruchomość gruntowa, przy czym suma wkładu własnego i kredytu nie będzie mogła przekroczyć 1 mln zł.
 • Cele kredytu – pokrycie całości albo części wydatków na:
 • zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym + Wykończenie nieruchomości mieszkalnej z rynku pierwotnego,
 • zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym + remont.
 • Wyznaczanie limitu ceny – cena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (tabela wskaźników obowiązujących w danym okresie będzie publikowana na stronie BGK) oraz:
 • współczynnika 1,4 – w przypadku gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą lokalu,
 • współczynnika 1,3 – w przypadku gdy kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lokalu.
 • Warunki udzielenia kredytu dla kredytobiorcy posiadającego nieruchomość – możliwość zaciągnięcia kredytu przez gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi osoba/by posiadające prawo własności/spółdzielcze prawo dot. mieszkania/domu pod warunkiem, że posiadają łącznie:
 • Prawo własności albo spółdzielcze prawo dotyczące nie więcej niż jednego mieszkania/domu,
 • powierzchnia mieszkania/domu i ilość dzieci w gospodarstwie domowym to:

    50 m2 – 2 dzieci,

    75 m2 – 3 dzieci,

    90 m2 – 4 dzieci

    bez limitu – 5 dzieci lub więcej,

• wkład własny kredytobiorcy to max. 10%.

 • Warunek dot. zbycia prawa własności w drodze darowizny – dopuszczalna darowizna prawa własności mieszkania/domu w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie kredytu na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej, jeżeli dotyczyła udziału we współwłasności mieszkania/domu nie większego niż 50%, a obdarowana osoba posiadała wcześniej udział w tej współwłasności.
 • Warunki spłaty rodzinnej:
 • brak prawa własności mieszkania/domu innego niż nabyty albo wybudowany, uzyskany w wyniku realizacji inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej  z wykorzystaniem środków z rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • brak spółdzielczego prawa dot. mieszkania/domu inne niż nabyte z wykorzystaniem środków rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • powiększenie gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko po dniu udzielenia rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • prowadzenie gospodarstwa domowego na terytorium RP;
 • brak wypowiedzenia umowy rodzinnego kredytu mieszkaniowego;
 • brak ogłoszenia upadłości kredytobiorcy;
 • brak przedterminowej spłaty rodzinnego kredytu mieszkaniowego, chyba że dokonano jej po 3 latach od udzielenia kredytu, spłata dot. części objętej gwarancją, stanowiła spłatę rodzinną lub spłatę, o której mowa art. 6 ust. 7a ustawy.
 • Termin na złożenie zlecenia spłaty w terminie roku od dnia powiększenia gospodarstwa domowego. W przypadku gdy do powiększenia gospodarstwa domowego doszło przed pierwszym uruchomieniem środków rodzinnego kredytu mieszkaniowego – w terminie roku od dnia tego uruchomienia.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Ciasteczek   
AKCEPTUJĘ