Wakacje kredytowe Pekao S.A.

Od 29 lipca 2022 r. klienci Pekao SA będą mogli wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu (tzw. ustawowe wakacje 3.0):

 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay, lub
 • w formie pisemnej w oddziale banku.

Klienci będą mogli złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, jeśli dotyczy on umowy:

 • o kredyt mieszkaniowy w złotych,
 • zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • zawartej do 30 czerwca 2022 r. włącznie,
 • której zakończenie okresu kredytowania przypada po 31 grudnia 2022 r.,
 • która nie została skutecznie wypowiedziana.

 Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje klientowi w okresie:

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – w wymiarze 2 miesięcy,
 • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze 2 miesięcy,
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze 1 miesiąca w każdym kwartale.

Dodatkowe informacje:

 • klient może skorzystać z wakacji tylko w zakresie jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • wniosek będzie mógł być złożony przez jednego z kredytobiorców,
 • w okresie zawieszenia Bank nie nalicza i nie pobiera odsetek,
 • okres kredytowania przedłużony zostanie o okres zawieszenia spłaty kredytu,
 • nie będzie wymagane podpisanie  aneksu do umowy,
 • Bank nie pobierze żadnej opłaty za złożenie i realizację wniosku o zawieszenie,
 • okres zawieszenia będzie obowiązywał od dnia złożenia wniosku (nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2022 r. dla wniosków złożonych w lipcu),
 • jeżeli dzień płatności raty będzie przypadał w dniu złożenia wniosku o zawieszenie spłat rat, Bank zwróci klientom pobraną ratę. Natomiast jeśli wniosek o zawieszenie zostanie złożony po dniu płatności raty – ta rata nie będzie zwrócona,
 • w przypadku kredytów, dla których obecnie funkcjonuje zawieszenie wykonania umowy (tzw. ustawowe wakacje 2.0) zawieszenie to zostanie zakończone z mocy prawa z dniem wejścia w życie ustawy tj. z dniem 29.07.2022 r. niezależnie od tego, czy klient złoży wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (wakacje 3.0), czy nie,
 • w przypadku kredytów, dla których obecnie funkcjonuje zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych zawieszenie to zostanie zakończone z mocy prawa w przypadku złożenia wniosku o wakacje 3.0 z dniem doręczenia tego wniosku,
 • w terminie do 21 dni od dnia doręczenia wniosku Bank przekaże potwierdzenie jego otrzymania.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Ciasteczek   
AKCEPTUJĘ