Wakacje kredytowe 2024

Wakacje kredytowe – podstawowe informacje i linki do stron bankowych.

Od 1 czerwca obowiązuje zupełnie nowa edycja znanego pomysłu.
Ponownie można odroczyć raty kredytu hipotecznego, ale tym razem obowiązuje kilka warunków wstępnych.

Klient może ubiegać się o Wakacje Kredytowe, jeśli:

jest stroną umowy kredytu hipotecznego udzielonego w złotych polskich i nie jest to kredyt indeksowany lub denominowany do waluty innej niż waluta polska,
umowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
wartość udzielonego kredytu hipotecznego nie przekracza kwoty 1 200 000 zł,
spełnia co najmniej jeden z dwóch warunków:
średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przekracza 30%,
na dzień złożenia wniosku posiada na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Jak obliczyć średnią wartość wskaźnika RdD dla trzech ostatnich miesięcy?


RdD (rata do dochodu) – wskaźnik ten został zdefiniowany w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452) i oznacza stosunek raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (bez ubezpieczenia) z danego miesiąca do dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy w danym miesiącu.
Na potrzeby wyliczenia wskaźnika RdD dochód należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z poźn. zm), jako sumę miesięcznych przychodów pomniejszonych o miesięczne obciążenia podatkowe i koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób natomiast przez gospodarstwo domowe należy przyjąć wszystkie osoby, które mieszkają i utrzymują się wspólnie – nie muszą być spokrewnione ani spowinowacone.
RdD dla wniosku o wakacje kredytowe – przykład. Aby obliczyć średnią wartość RdD dla wniosku o wakacje kredytowe, potrzebujesz RdD z trzech ostatnich miesięcy sprzed złożenia tego wniosku. Przyjmijmy, że składasz wniosek w czerwcu – potrzebujemy zatem RdD z marca, kwietnia i maja.

W celu wyliczenia RdD:

 1. Sprawdź dochody z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku
 2. Sprawdź raty, które zapłaciłeś w trzech ostatnich miesiącach przed złożeniem wniosku
 3. Wylicz RdD dla każdego miesiąca z osobna, dzieląc ratę z danego miesiąca przez dochód z danego miesiąca i pomnóż przez 100%
  Przykład:
  Dochody z ostatnich 3 miesięcy:
  Dochód ze marca: 5500 zł, dochód z kwietnia: 5200 zł, dochód z maja: 5800 zł
  Raty z ostatnich 3 miesięcy: Rata z marca: 2300 zł, rata z kwietnia: 2150 zł, rata z maja: 2400 zł
  RdD z marca: (2300/5500) x 100% = 41,81%, RdD z kwietnia: (2150/5200) x 100% = 41,34%, RdD z maja: (2400/5800) x 100% = 41,37
  Dodaj do siebie wynik z każdego miesiąca i podziel przez 3. Otrzymany wynik będzie Twoją średnią arytmetyczną wskaźnika RdD.

Jak sprawdzić, czy spełniasz warunek dotyczący dzieci?


Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które:
nie ukończyły 18. roku życia,
nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).
Ważne! Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:
nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,
dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą,
które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.


Poniżej linki do stron bankowych, gdzie każdy z banków określa, jak złożyć wniosek i jak wygląda cały proces:


https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/wakacje-kredytowe.html
https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/wakacje-kredytowe
https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/pozyczki-i-kredyty/eko-hipoteka/wakacje-kredytowe
https://www.bankbps.pl/klient-indywidualny/kredyty/wsparcie-dla-kredytobiorcow/ustawowe-wakacje-kredytowe?highlight=WyJ3YWthY2pla3JlZHl0b3dlIl0=
https://www.bsbrodnica.pl/klienci-indywidualni/kredyty/ustawowe-wakacje-kredytowe/
https://www.bskobierzyce.pl/ustawowe-wakacje-kredytowe/
https://www.citibank.pl/kredyty/kredyt-hipoteczny/wakacje-kredytowe/
https://www.ing.pl/kontakt/pomoc-dla-kredytobiorcow/zawieszenie-splaty-kredytu-hipotecznego
https://www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/ustawowe-wakacje-kredytowe/
https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/ustawowe-wakacje-kredytowe
https://www.pekao.com.pl/o-banku/zawieszenie-splaty-kredytu.html
https://www.pkobp.pl/klient-indywidualny/kredyty-pozyczki/mam-kredyt-pko/rzadowe-wakacje-kredytowe
https://www.santander.pl/aktualnosci/aktualnosci-lista/wakacje-kredytowe-wnioski-o-wakacje-kredytowe-mozesz-zawiesic-splacanie-kredytu-hipotecznego
https://www.sbrbank.pl/wakacje-kredytowe-2 https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/wakacje-kredytowe

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Jak używamy Ciasteczek   
AKCEPTUJĘ