Co warto wiedzieć o BIK?

Co warto wiedzieć o BIK? Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która przetwarza dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Do bazy poza bankami dostęp ma każdy z nas. BIK gromadzi dane zarówno pozytywne (95%) jak i negatywne (5%); posiada informacje o naszych kredytach, kartach kredytowych, limitach zadłużenia a nawet o czasie i […]

Co warto wiedzieć o BIK?

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która przetwarza dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Do bazy poza bankami dostęp ma każdy z nas. BIK gromadzi dane zarówno pozytywne (95%) jak i negatywne (5%); posiada informacje o naszych kredytach, kartach kredytowych, limitach zadłużenia a nawet o czasie i ilości złożonych wniosków o kredyty (tzw. zapytania).

Każdy bank przesyła do BIK nasze dane w momencie złożenia wniosku kredytowego a następnie po udzieleniu kredytu. Informacje na temat jak nasze zobowiązania są spłacane kredytodawcy przesyłają przynajmniej raz w miesiącu przez cały okres kredytowania. Jeśli kredyt spłacany jest terminowo, w bazie znajdują się informacje pozytywne. Jeśli spłacany jest nieterminowo, w bazie znajdują się również informacje negatywne. My sami budujemy swój własny finansowy obraz klienta.

BIK może przetwarzać dane do 5 lat po spłacie zobowiązania bez naszej zgody, jeżeli spłata odbywała się w sposób nierzetelny. Lub tylko w czasie spłaty zobowiązania, jeżeli spłata przebiegała terminowo. Chyba, że wyrazimy na to zgodę, co najczęściej robimy podpisując wniosek o kredyt.

BIK udziela informacji na wniosek klienta w terminie do 30dni. Jednakże raport możemy zamówić nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Indywidualnie możemy zamówić Raport PLUS oraz Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej. Raporty są dostępne w języku polskim i angielskim ( ukłon w stronę osób starających się o finansowanie w instytucjach zagranicznych). Raport PLUS zawiera dane o wszystkich zobowiązaniach kredytowych, poszerzone o segment podsumowań zawierający szczegółową informację o łącznej liczbie i kwocie posiadanych zobowiązań. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (score) zawiera informację o zobowiązaniach kredytowych oraz informację o ocenie punktowej. W ramach oceny punktowej możemy otrzymać od 191 do 631 punktów i od 1 do 5 gwiazdek. Im więcej gwiazdek tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy spłacać terminowo kredyt a zatem większa szansa na jego otrzymanie.

Raporty BIK można zamawiać w wersji zarówno elektronicznej jak i papierowej. Aktualne ceny raportów, wnioski, adres oraz wszelkie inne informacje można uzyskać ze strony internetowej www.bik.pl pod numerem Biura Obsługi Klienta +48 223 104 444. Adres:

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Dopisek: „Zapytanie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.