Czas analizy wniosków o KH w Santander:

 AKTUALNE CZASY PROCESOWANIA WNIOSKÓW :

  1. FI – automat 1 dzień, FI ręczne – do 3 dni roboczych
  2. Weryfikacja ilościowa – 9 dni roboczych – tzw. „pierwsza bramka”
  3. Weryfikacja dokumentów do wniosków – 22 dni roboczych – jeśli jest komplet dokumentów- pkt 4 pomijamy
  4. Weryfikacja braków do wniosków (Ekspert nie dosłał wszystkiego – pkt 2) – 18 dni roboczych, czytaj wędruje na koniec kolejki
  5. Wycena – do 10 dni (rzeczoznawcy też mają „korek”)
  6. Przekazanie wniosku do decyzji ostatecznej (w tym decyzja na kartę kredytową) – 5 dni roboczych
  7. Decyzja ostateczna – 22 dni robocze
  8. Umowa kredytowa – do 2 dni roboczych

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.