Zmiana regulacji w banku Pekao S. A.

Od dzisiaj 25/04/2019 zmianie ulegają regulacje wewnętrzne Banku Pekao S.A., dotyczące kredytów mieszkaniowych. Najważniejsze zmiany dotyczą: ograniczenia możliwości kredytowania do maksymalnie trzech nieruchomości mieszkalnych, wliczając do limitu nieruchomości przedmiot kredytowania –  jeżeli Klient posiada trzy nieruchomości (łącznie z przedmiotem kredytowania), które są obecnie kredytowane przez Bank Pekao SA lub stanowią obecnie zabezpieczenie kredytów udzielonych przez […]

Od dzisiaj 25/04/2019 zmianie ulegają regulacje wewnętrzne Banku Pekao S.A., dotyczące kredytów mieszkaniowych.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. ograniczenia możliwości kredytowania do maksymalnie trzech nieruchomości mieszkalnych, wliczając do limitu nieruchomości przedmiot kredytowania –  jeżeli Klient posiada trzy nieruchomości (łącznie z przedmiotem kredytowania), które są obecnie kredytowane przez Bank Pekao SA lub stanowią obecnie zabezpieczenie kredytów udzielonych przez Bank Pekao SA – przyjęcie wniosku o kredyt mieszkaniowy jest niemożliwe
  2. braku możliwości finansowania transakcji rodzinnych pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi, w tym przysposobionymi (za wyjątkiem nabycia udziałów w ramach rozliczenia z tytułu działu spadku lub podziału majątku wskutek rozwodu lub separacji) – w przypadku transakcji dot. zakupu Wnioskodawca jest zobowiązany we wniosku o udzielenie kredytu mieszkaniowego złożyć oświadczenie, że Zbywca nie jest jego małżonkiem, rodzicem ani dzieckiem, w tym przysposobionym.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.