Eurobank – oferta Niski Procent

Na czym polega oferta Niski Procent? Przedmiotem oferty Niski Procent jest obniżenie marży i/lub prowizji w kredycie hipotecznym w stosunku do standardowej oferty Eurobanku w związku ze skorzystaniem przez Kredytobiorcę z dodatkowych produktów oferowanych przez Bank. Warunki oferty Niski Procent Obniżenie prowizji Standardowa prowizja dla kredytów mieszkaniowych wynosi 2,00%. Istnieje możliwość obniżenia prowizji o 1,00 […]

Obraz1

Na czym polega oferta Niski Procent?

Przedmiotem oferty Niski Procent jest obniżenie marży i/lub prowizji w kredycie hipotecznym w stosunku do standardowej oferty Eurobanku w związku ze skorzystaniem przez Kredytobiorcę z dodatkowych produktów oferowanych przez Bank.

Warunki oferty Niski Procent

Obniżenie prowizji

Standardowa prowizja dla kredytów mieszkaniowych wynosi 2,00%. Istnieje możliwość obniżenia prowizji o 1,00 p.p. w zamian za przystąpienie do ubezpieczenia grupowego od utraty pracy w dowolnym pakiecie z oferty Banku. Prowizja ostateczna osiągnięta na skutek obniżek prowizji standardowej nie może osiągnąć wartości niższej niż 1,00%.Wymagany minimalny okres trwania ubezpieczenia grupowego od utraty pracy wynosi 3 lata.Oferta obniżki prowizji dotyczy tylko kredytu, którego jednym z celów jest cel mieszkaniowy, z wyłączeniem kredytu konsolidacyjnego i pożyczki hipotecznej. Z tytułu przystąpienia do ubezpieczenia grupowego od utraty pracy z oferty eurobanku Kredytobiorca może skorzystać z oferty obniżki marży lub obniżki prowizji – do wyboru przez Kredytobiorcę.

Obniżenie marży

Marża ostateczna osiągnięta na skutek obniżek marży standardowej nie może osiągnąć wartości niższej niż 1,29%.

Posiadany produkt w eurobanku Obniżenie marży
Konto Online lub Prestige z wpływem wynagrodzenia – 0,2 p.p.
Karta kredytowa eurobanku aktywnie wykorzystywana(średnio 1 transakcja w miesiącu).Obniżka nie dotyczy hipotecznego kredytu konsolidacyjnego ani pożyczki hipotecznej. – 0,1 p.p.
Grupowe ubezpieczenie na życie  w dowolnym pakiecie z oferty Banku przez wszystkich ich Kredytobiorców. – 0,1 p.p.
Lokata terminowa na okres min. 12 miesięcy w kwocie min. 15 000 PLN. – 0,1 p.p.
Zakup i posiadanie jednostek funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Bank przez okres min. 12 miesięcy w łącznej kwocie min. 10 000 PLN. – 0,1 p.p.
Grupowe ubezpieczenie od utraty pracy w dowolnym pakiecie z oferty Banku przez wszystkich Kredytobiorców osiągających dochód ze źródeł zgodnych z OWU przez okres co najmniej trzech lat. – 0,1 p.p.

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.